logo
Zobraziť WEB

Úradné preklady a tlmočenie

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Úradné preklady a tlmočenie
Poskytujem úradné preklady a súdne tlmočenie zo slovenského do nemeckého jazyka a naopak s okrúhlou pečaťou súdneho prekladateľa, tlmočníka. Som vedená ako súdny prekladateľ, tlmočník v Zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Garantujem krátke dodacie lehoty, zaručenú kvalitu prekladov a tlmočenia, ceny podľa Zákona o znalcoch, prekladateľoch, tlmočníkoch č. 382/2004 Z.z. a Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 o znlacoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a Vyhlášky MS SR 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, a to priamo ako FO, bez zbytočného navýšenia o poplatky sprostredkovateľských agentúr.

Okrem úradných prekladov a tlmočenia sa v kombinácii nemecký jazyk/slovenský jazyk s niekoľkoročnou úspešnou praxou venujem aj odborným prekladom a tlmočeniu so špecializáciou na odborné oblasti, akými sú politika, právo, ekonomika a financie, automobilový a strojársky priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, drevársky priemysel, energetika, medicína a iné. Tlmočím na oficiálnych podujatiach, konferenciách, obchodných rokovaniach, seminároch a školeniach. Profesionálny prístup, kvalita, flexibilita, etika a diskrétnosť sú základnými atribútmi pri výkone mojej práce.
Publikované dňa 08/04/16