logo
Zobraziť WEB

EV LIANA, s.r.o.

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Zabezpečujeme nasledovné druhy tlmočenia: simultánne, konzekutívne, konferenčné, súdne, šušotáž.
Zameranie na jazyky: nemecký, ruský, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky. Rozšírujeme ponuku o tlmočnie v ostatných európskych a neeurópskych jazykoch. Tlmočíme pri rôznych príležitostiach. Patria sem oficiálne návštevy, verejné podujatia, konferencie, veľtrhy, obchodné rokovania, workshopy, školenia, semináre, prehliadky a pod.
Špecializujeme sa na nasledovné oblasti: politika, právo, ekonomika a financie, automobilový a strojársky priemysel, stavebníctvo, energetika a medicína. Vykonávame aj súdne tlmočenie pri súdnych pojednávaniach, svedeckých výpovediach a svadobných obradoch.
Publikované dňa 15/04/14