logo
Zobraziť WEB

Korektúra textov

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Mojou hlavnou službou je korektúra akýchkoľvek textov po gramatickej a štylistickej stránke v cene 0,50 eur za 1 normostranu s možnosťou dohody na prípadnej zľave. Publikované dňa 08/06/14