logo
Zobraziť WEB

Obchod s Ruskom

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Nájdem pre vás obchodných partnerov v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine. Pomôžem otvoriť zastúpenie alebo filiálku vašej firmy v krajinách Colnej Únie a v Ukrajine. Preložím do ruského jazyka texty, materiály a webovú stránku, viem tlmočiť do ruštiny. Poskytnem pomoc v predaji a nákupe tovarov, služieb a surovín v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine. Publikované dňa 08/08/14