logo
Zobraziť WEB

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Zabezpečujeme kolektívne plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch pre všetky kategórie elektrozariadení, obaly a neobalové výrobky a batérie a akumulátory. Publikované dňa 29/06/16