logo
Zobraziť WEB

Protipovodňová ochrana

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Protipovodňová ochrana
V súčasnosti je stále viac aktuálna téma povodní.
Veľmi účinným a rýchlym riešením ochrany pred škodami z povodní a prívalových dažďov
pre rodinné domy, garáže, chaty, obce, mestá, dopravné komunikácie, lesy, polia, lúky,
čističky vôd, benzínové čerpacie stanice, sú mobilné protipovodňové zábrany.
Ich hlavným cieľom je vodu za vysokých vodných stavov hromadiť mimo obývané
územia (napr. vo vodných nádržiach, nezastavaných územiach, atď.) a v zastavaných
oblastiach vodu z územia čo najrýchlejšie odviesť. Publikované dňa 29/05/15