logo
Zobraziť WEB

Tvorba dokumentov pre obce

Share on Google+   Share on Facebook   Share on Twitter
(0 Recenzie)
Vypracúvame pre obce dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia, Smernice, Programy odpadového hospodárstva, Bezpečnostné projekty, Komunitné plány, Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Registratúrne poriadky a iné koncepčné, strategické a normatívne dokumenty. Publikované dňa 12/10/16