logo

Kategória: Inštitúcie, úrady a strany > Domovy dôchodcov
Databáza domovov dôchodcov
DomDochodcov.sk prináša širokú databázu domovov dôchodcov, domovov sociálnych služieb, penziónov pre seniorov, denných stacionárov, hospicov, adosiek a nemocníc.
Publikované dňa 06/11/14

Liečebňa sv. Fran
Neštátne zdravotnícke zariadenie liečebňa sv. Františka s vyše 50. tradíciou poskytovania zdravotnej starostlivosti v liečbe dlhodobo chorých v Bratislave.
Publikované dňa 02/06/17